Brannsikkerhet

– den viktige rømningsveien

Brannstige eller branntrapp gir trygg rømning

Krav til rømningsveier

Om uhellet er ute er du avhengig av at det er etablert en sikker rømningsvei slik at du og andre trygt kan forlate bygningen. Byggteknisk forskrift har regler som skal sørge for din sikkerhet. Det skal blant annet finnes alternative rømningsveier fra alle plan i en bygning.

Inntil 5 meter over bakken er vindu eller balkong godkjent rømningsvei. Rømningsvinduet skal være minimum 1,5m2. Høyden skal være minst 0,6 mm og bredden minst 0,5 m. Men er det over 5 meter ned til bakken er det påbudt med brannstige eller branntrapp for å komme seg trygt ut og ned.

 

Utfellbar brannstige

Den utfellbare brannstigen passer til småhus, rekkehus og hytter, ved rømning fra inntil 5 meter over bakken. Den er lite sjenerende for fasaden da den er som en list og kun felles ut i tilfelle brann. Stigen monteres på veggen i nærheten av vinduet.

Stigen åpnes enkelt ved å fjerne en sikkerhetssplint, noe også barn klarer. På de fleste modeller kan det være flere i stigen samtidig, og dermed går evakueringen raskt.

Utfellbare brannstiger er solide og vedlikeholdsfrie, og er alltid der hvor du trenger den om uhellet er ute, i motsetning til en taustige som du må lagre et sted inne i hust og finne fram i nødstilfeller. Fordi stigen kun kan åpnes på toppen vil ikke uvedkommende kunne klatre opp.

Er det høyere enn fem meter anbefaler vi en fasadestige med rybbbøyle.

Fasadestige som brannstige

En god løsning for rømning fra høyere bygg vil være en fasadestige. Ryggbøyle kreves ved rømning fra høyder over 5 meter (se bilde). Da får du en såkalt bøylestige. Bøylen gir en sikring fra å falle bakover ved bruk av stigen. 

Stigen leveres i seksjoner, tilpasses enhver høyde, og kan utstyres med rømningsplattform. Monteres på de aller fleste fasadetyper. Brannstiger bør ha minimum 2 meter klarering til vinduet i etasjen under på grunn av fare for varmeutvikling. Evt. anbefales flammeskjerm som beskytter evakuerende mot flammer og strålevarme (se bilde).

Fastmonterte brannstiger lages på mål slik at den passer til huset og veggen. Svært høye stiger kan også lages med utveksling, og med plattform utenfor hvert vindu (se bilde). Fasadestiger kan leveres med klatresikring, låst luke eller som nedfellbar (se bilde), slik at uvedkommende ikke kan benytte den til å klatre opp. Se flere eksempler på fasadestiger.

 

Utvendig branntrapp

Større bygg som bygårder, næringsbygg og offentlige institusjoner kan kreve en utvendig rømningstrapp. Dette er gjerne en spiraltrapp bygd som rømningsvei. Slike trapper har en viss bredde, og åpner for evakuering av større folkemengder enn stiger. Branntrapper skal være dimensjonert og utformet for rømning av maksimalt antall personer som kan oppholde seg i bygget. Spør oss eller se eksempler på utvendige spiraltrapper her.

Våre trapper og stiger produseres i aluminium/stål og krever ikke vedlikehold. Kan også leveres i ønsket RAL-farge for å fremstå som en del av fasaden.

 

Hvem har ansvar?

Som eier og forvalter av et bygg, er du også ansvarlig for brannsikkerheten. Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård eller lignende, skal sette seg inn i kravene som stilles når det gjelder brannsikkerhet. Huseiere har selv ansvar for brannsikkerhet i sitt eget hjem.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine behov

ditt neste prosjekt kan avtales i dag

Vi utfører hele prosessen, fra prosjektering til ferdig montering, med våre dyktige fagfolk.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

  +47 47 60 06 66

 post@haneborggruppen.no