Ramper

Ramper er praktisk og sikker løsning for rullestoler, lasting av varer etc.

RAMPER

Ramper er praktisk og sikker løsning for rullestoler, lasting av varer etc. Rampene kan monteres på de fleste inngangspartier uten ekstra fundament. Leveres i galvanisert stål, og kan lakkeres i RAL-farger. Leveres også med galvanisert rekkverk og med håndløpere i rustfritt stål, avhengig av høyde og gjeldende sikkerhetskrav.

Rampene installeres i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder, og i samsvar med UU-kravene (Universell Utforming) i bygg hvor dette er et krav. Rampen skal ha en bredde som er tilpasset forventet transport.

Rampene kan demonteres og flyttes om nødvendig, også tilpasses ny høyde.

VARELEVERINGSRAMPER

Ramper for varelevering og utvendig adkomst. Med vår hjelp er du sikret hensiktsmessige og forsvarlige forhold for vareleveringen.

Vi leverer også ramper for varemottak og avfallshåndtering i forbindelse med varelevering. Se flere eksempler på hva vi kan levere her.

RULLESTOLRAMPER

Kan også kalles rullestolbaner eller handikapramper, sørger for trinnfri tilgang for rullestolbrukere. Rampene er praktiske og sikre løsning for rullestolbrukere.

TIPS: Minimum bredde skal være 0,9 m for rullestolbruk og ha hvileplan for maksimalt hver 1,0 m høydeforskjell. Maks stigning er 1:15, og rampen skal ha håndløper på begge. 

Les mer om våre rullestolramper her.

ditt neste prosjekt kan avtales i dag

Vi utfører hele prosessen, fra prosjektering til ferdig montering, med våre dyktige fagfolk.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

  +47 47 60 06 66

 post@haneborggruppen.no